พวกเราฟ้าเหลืองสมนามงามสง่า   แม่ทัพฟ้าก่อกำเนิดเกิดศักดิ์ศรี   ให้เป็นแหล่งวิทยาสามัคคี   ฝึกคนดีให้อยู่คู่ชาติไทย   การศึกษาดี มีวินัย ให้บริการ   ให้สถานนี้เป็นแหล่งแกร่งศักดิ์ศรี   รวมพลังพร้อมกันสร้างแต่ความดี   ชีพนี้พลีเพื่อฟ้าเหลืองกระเดื่องนาม   จันทรุเบกษาฯ เคยร่มรื่น   ทุกวันคืนแสนอาลัยหาใดเหมือน   แม้ถ้าหากจากไปไม่ลืมเลือน   จิตน้อมเตือนถึงเพื่อนพ้องพี่น้องเรา   พี่น้องเอ๋ยจงช่วยกันเสริมส่ง   เพื่อธำรงสถานบันอันสดใส   ให้มีชื่อลือเลื่องกระเดื่องไกล   ทั่วพื้นไทยใครปราดเปรื่องฟ้าเหลืองเอย
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558    
 
 
 
 
ไฟล์คำสั่ง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558กระพริบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  [ม.1/1] [ม.1/2] [ม.1/3] [ม.1/4] [ม.1/5] [ม.1/6] [ม.1/7] [ม.1/8] [ม.1/9]
  [ม.2/1] [ม.2/2] [ม.2/3] [ม.2/4] [ม.2/5] [ม.2/6] [ม.2/7] [ม.2/8] [ม.2/9] [ม.2/10]
  [ม.3/1] [ม.3/2] [ม.3/3] [ม.3/4] [ม.3/5] [ม.3/6] [ม.3/7] [ม.3/8] [ม.3/9] [ม.3/10]
  [ม.3/11]
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  [ม.4/1] [ม.4/2] [ม.4/3] [ม.4/4] [ม.4/5] [ม.4/6] [ม.4/7] [ม.4/8] [ม.4/9]
  [ม.5/1] [ม.5/2] [ม.5/3] [ม.5/4] [ม.5/5] [ม.5/6] [ม.5/7] [ม.5/8] [ม.5/9] [ม.5/10]
  [ม.6/1] [ม.6/2] [ม.6/3] [ม.6/4] [ม.6/5] [ม.6/6] [ม.6/7] [ม.6/8] [ม.6/9] [ม.6/10]
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.1| ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
  ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | สุขศึกษาและพละศึกษา | การงานอาชีพฯ | ภาษาต่างประเทศ| แนะแนว
  ระเบียบโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2553
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ฝ่ายบริหารโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
E-Money สพม.27 ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนปัจจุบัน ตารางเรียนครู และนักเรียน หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ภาพกิจกรรมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เผยแพร่ผลงานครู เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลระบบ