ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ
ระดับ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อผลการสอบระดับชั้น ม.1<ไฟล์ pdf>

 

รายชื่อผลการสอบระดับชั้น ม.4(สายวิทย์-คณิต)<ไฟล์ pdf>

 

รายชื่อผลการสอบระดับชั้น ม.4(สายศิลป์ทั่วไป)<ไฟล์ pdf>

   
 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 นักเรียนโครงการ M.S.B.(รอบที่ 2)

 
 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร