เมนูหลัก
   
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการรับนักเรียน 56
   
 
หมวดวิชา / กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
   
 
เผยแพร่และ DownLoad
เผยแพร่ผลงานครู
โครงการ MSB|ธนาคารโรงเรียน
E-Learnning Zone
DownLoad Zone
   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. | สพม.27
ผู้ดูแลระบบ Admin
   
   
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 
 
 
 
มาร์ชฟ้าเหลือง พวกเราฟ้าเหลืองสมนามงามสง่า   แม่ทัพฟ้าก่อกำเนิดเกิดศักดิ์ศรี   ให้เป็นแหล่งวิทยาสามัคคี   ฝึกคนดีให้อยู่คู่ชาติไทย   การศึกษาดี มีวินัย ให้บริการ   ให้สถานนี้เป็นแหล่งแกร่งศักดิ์ศรี   รวมพลังพร้อมกันสร้างแต่ความดี   ชีพนี้พลีเพื่อฟ้าเหลืองกระเดื่องนาม   จันทรุเบกษาฯ เคยร่มรื่น   ทุกวันคืนแสนอาลัยหาใดเหมือน   แม้ถ้าหากจากไปไม่ลืมเลือน   จิตน้อมเตือนถึงเพื่อนพ้องพี่น้องเรา   พี่น้องเอ๋ยจงช่วยกันเสริมส่ง   เพื่อธำรงสถานบันอันสดใส   ให้มีชื่อลือเลื่องกระเดื่องไกล   ทั่วพื้นไทยใครปราดเปรื่องฟ้าเหลืองเอย
 
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ชาวฟ้าเหลือง
ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ | กลุ่มนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม | ประเภทนักเรียนทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

50 ปี จันทรุ
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี 50 ปี จันทรุ ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เพื่อก่อสร้างหลังคาเหล็กแบบโค้ง (โดม) ในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ลานกีฬา และเป็นที่จัดงานของประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ อาคารจามจุรี
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ดูภาพกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ได้รับรางวัลดังนี้
1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

2. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 4
4. การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ MSB
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูรายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูรายละเอียด
ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมตัวสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ดูภาพกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ระหว่างวันที่
29-31 มกราคม 2557 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน กล้าแสดงออก และมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม เป็นคนดีของสังคม และมีจิตสาธารณะ ดูภาพกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ประกวดร้องเพลง การแสดงละครเวทีลิเกภาษาอังกฤษ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ ดูภาพกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  ดาวน์โหลดข้อมูลการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
  ระเบียบโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณว่าด้วยความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2553
   คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1/2556
   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1| ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
  ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ
  สุขศึกษาและพละศึกษา | การงานอาชีพฯ | คอมพิวเตอร์ | ภาษาต่างประเทศ | แนะแนว
  คำสั่งเวรยามประจำวัน เดือน มิ.ย.| ก.ค.| ส.ค.| ก.ย.| ต.ค.| พ.ย.| ธ.ค. 2556 | คำสั่งเวรประตู
  ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับชั้น ม.1| ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
  รายชื่อครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2556
  คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
   

 
  ข่าวการศึกษาจาก kruthai.info

 
  ข่าวที่น่าสนใจ