พวกเราฟ้าเหลืองสมนามงามสง่า   แม่ทัพฟ้าก่อกำเนิดเกิดศักดิ์ศรี   ให้เป็นแหล่งวิทยาสามัคคี   ฝึกคนดีให้อยู่คู่ชาติไทย   การศึกษาดี มีวินัย ให้บริการ   ให้สถานนี้เป็นแหล่งแกร่งศักดิ์ศรี   รวมพลังพร้อมกันสร้างแต่ความดี   ชีพนี้พลีเพื่อฟ้าเหลืองกระเดื่องนาม   จันทรุเบกษาฯ เคยร่มรื่น   ทุกวันคืนแสนอาลัยหาใดเหมือน   แม้ถ้าหากจากไปไม่ลืมเลือน   จิตน้อมเตือนถึงเพื่อนพ้องพี่น้องเรา   พี่น้องเอ๋ยจงช่วยกันเสริมส่ง   เพื่อธำรงสถานบันอันสดใส   ให้มีชื่อลือเลื่องกระเดื่องไกล   ทั่วพื้นไทยใครปราดเปรื่องฟ้าเหลืองเอย
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558    
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

1.
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลแข่งขัน
2.
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลแข่งขัน
3.
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3  ผลแข่งขัน
4.
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญทอง  ผลแข่งขัน
5.
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน  ผลแข่งขัน
6.
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เหรียญทอง  ผลแข่งขัน
7.
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เหรียญทองแดง  ผลแข่งขัน
 
   
 
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
   
  ระเบียบโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2553
 
   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ม.1| ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
  ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร | สังคมศึกษาฯ | ศิลปะ | สุขศึกษาและพละศึกษา | การงานอาชีพฯ | คอมพิวเตอร|
  ภาษาต่างประเทศ | แนะแนว
  คำสั่งเวรยามประจำวันเดือน ก.ค.| ส.ค.| ก.ย.| ต.ค.| พ.ย.| ธ.ค. 2557 |คำสั่งเวรประต
  ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ม.1| ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
  รายชื่อครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2557
  คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ฝ่ายบริหารโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
E-Money สพม.27 ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนปัจจุบัน ตารางเรียนครู และนักเรียน หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ภาพกิจกรรมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เผยแพร่ผลงานครู เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลระบบ