ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนจันทรุฯ
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนจันทรุฯ
       

วิทยฐานะ / ตำแหน่ง

จำนวน

ผู้อำนวยการ

1

รองผู้อำนวยการ

3

ครูประจำการ

91

พนักงานราชการ

5

ครูอัตราจ้าง

6

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

6

นักการภารโรง

11

รวม

123


ข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565