ข้อมูลผู้บริหาร


ว่าที่ร้อยตรีดร.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
เบอร์โทร  081-9544102
E-mail : Pornthep@cba.ac.th 


นายมานัสพงษ์  พรหมศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร  095-3325667
E-mail : manutpong@cba.ac.th
 

นายสมพงษ์  ยุบลนิตย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร  087-8050856
E-mail :sompong@cba.ac.th
 


นายอรรถกร  ภูพวก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร 0956181493
E-mail : attakorn@cba.ac.th