ข้อมูลติดต่อ

 
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1045450809
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chandrubeksa Anusorn School
ที่อยู่ : 429 หมู่ 8
ตำบล : เกษตรวิสัย
อำเภอ : เกษตรวิสัย
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45150
โทรศัพท์ : 043-589161
โทรสาร : 043-589161
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ : cba2507@cba.ac.th
เว็บไซต์ : www.cba.ac.th , เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
Facebook Fanpage : www.facebook.com/ChandarubeksaAnusornSchool
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.