ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง