โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
เลขที่ 429 หมู่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ 043 589161 โทรสาร 043 589161 FacebookFanpage::: Cbafanpage