กรอกข้อมูลแบบประเมินต่างๆ
  เรื่อง
  แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการติว GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 4-6 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเมืองเกษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
   
  แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในในการติวเข้มระบบ TCAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเมืองเกษ