ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในการออม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียน. ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อย
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,09:11  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ CBAE-Process ของโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,13:17  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..