ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก: 1045450809
รหัส Smis 8 หลัก: 45022002
รหัส Obec 6 หลัก: 450809
ชื่อสถานศึกษา(ไทย): จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ): Chandrubeksa Anusorn School
ที่อยู่: หมู่ที่   8   บ้านเกษตร
ตำบล: เกษตรวิสัย
อำเภอ: เกษตรวิสัย
จังหวัด: ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์: 45150
โทรศัพท์: 043589161
โทรสาร: 043589161
ระดับที่เปิดสอน: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง: 18-05-2507
อีเมล์: cba2507@cba.ac.th
เว็บไซต์:  www.cba.ac.th
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา: -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:07:57 น.)